БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

ВИДЕО

АНКЕТА

Кое според Вас допринася най-много за лошото качество на въздуха в София?

Отминали анкети »

НОВИНИ » Строителни

05 август 2013, 10:53 Видяно: 834

Близо 72 млн. лв. частни инвестиции за развитието на Ловеч до 2020

Проекти за 71 097 547 са очакваните частни инвестиции, заявени от бизнеса и включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч до 2020 г., който беодобрен от общинския съвет на 25 юли.

Изпрати FB
Размер на шрифта: + -
Те са концентрирани в зоната с потенциал за икономическо развитие, която е с най-голяма площ в в стратегическия документ - 3765.40 дка.

С европейско финансиране се очаква да бъдат реализирани проекти за  нова кланична база на "Месокомбинат Ловеч" АД за 24 млн. лв., проекти за модернизиране на технологичните процеси в производствените корпуси на "Спарки елтос" АД за близо 6 млн. лв. Сред атрактивните инвестиции с участието на бизнеса, които са планирани да се случат през следващия програмен период по линия на публично-частното партньорство, са изграждане на спортна зала със съответната прилежаща инфраструктура, паркинг и съоръжения на обща стойност 21 млн., бизнес иновационен център за 7 млн. лв.

Общият размер на инвестициите, предвидени в интегрирания план за периода 2014 – 2020 г. на Ловеч, възлиза на 477 964 837 млн. лв. Средствата са за реализиране на общо 61 проекта. Съфинансирането от страна на община Ловеч при сега действащите стойности за задължителен собствен финансов принос е в размер на 17 млн. 810 174 хил. лв., уточни инж. Пенка Николова, ръководител на проекта.Във всяка от зоните за седемгодишния период са предвидени и средства за устойчивост на проектите.

Голяма част от тях, планирани за осъществяване в периода 2014 - 2020 г., може да се реализират при сега действащите подробни устройствени планове, без да се налага актуализирането или изменението им. За някои е установена необходимост от изработване на проекти за изменение на действащите планове, с което се създават реални градоустройствени възможности за реализация на проектните идеи и актуална планова основа за провеждане на мероприятия по благоустрояване, повишаване качеството на урбанизираната градска среда, създаване на модерни градски индустриални зони, задоволяване нуждите от социални, образователни и спортни съоръжения и игрища за развитие на масовия и професионалния спорт, повишаване комфорта на обитаване, труд и отдих на голяма част от населението на Ловеч. С решение от март т.г. общинският съвет одобри заданията за изработване на проекти за изменение на осем подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване за трите зони, и даде разрешение за изработването им. Те бяха подложени на обществено обсъждане на 1 юли т.г.

Припомняме, че зоните за въздействие в рамките на интегрирания план бяха определени с решение от септември 2012 г. С друго решение, пак от септември м.г., общинският съвет декларира, че обхватът им няма да бъде променян за период не по-малък от десет години след приключване на дейностите по проекта.
Трите основни зони за въздействие са зона с преобладаващ социален характер, която обхваща 850.30 дка, зона с потенциал за икономическо развитие с най-голяма площ и зона на публични функции с висока обществена значимост с площ 1 679.10 дка, одобрени от управляващия орган през януари тази година.

Документът е изготвен от ДЗЗД "Ловеч -2012 АС" - София, с ръководител на екипа арх. Марин Найденов. Екологичните оценки и оценки на съвместимостта на ИПГВР и ПУП са дело на софийската фирма "Поввик" АД.


 


Източник: Gradat.bg

Сподели:


Нагоре

3 Ключови думи

| Ловеч | проекти | 2020 |

Нагоре

0 Коментара | Коментирай

Публикуване на коментар

За да коментирате тази новина, трябва да влезете в сайта с Вашето потребителско име и парола.


Facebook коментари

Реклама

КОТИРОВКИ


Социални мрежи: Facebook

Навигация в сайта: Каталог | Новини | Избрано от автора | Медия | Снимка на седмицата | Тема на седмицата | Проекти | Малки обяви

STROEJI.BG: Условия за ползване | За реклама | Контакти

Copyright © 2011-2019 ЕВРОМАРК 2011. Всички права запазени.

Stroeji.bg on Facebook