БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

ВИДЕО

АНКЕТА

Искате ли парламент 49 да излъчи кабинет?

Отминали анкети »

Инвеститорски контрол на строежи и ремонти от "CCI" LTD

Следващ

Инвеститорски контрол на строежи и ремонти

ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ:
1. ПРОЕКТИРАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ ИЗВЪН ОСНОВНИЯ ПРОЕКТ!

1.1. Проектиране
1.1.1.Предпроектни проучвания на възможни технически решения с цел оптимизация на изразходваните средства.
1.1.2.Избор на технически решения.
1.1.3.Подготовка на конкурсна документация за избор Проектант.
1.1.4.Провеждане на тържна процедура за избор на Проектанти.
1.1.5.Изработка на проекти на Договори за проектиране.
1.1.6.Провеждане на преговори за подписване на договор за проектиране.
1.2. Независим надзор в проектирането и строителството
1.2.1.Изработка на проект на договор за Независим надзор в проектирането и строителството.
1.2.2.Провеждане на тръжна процедура за избор на Независим надзор в проектирането и строителството.

2. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА
2.1.Изработване на предварителен бюджет на база идеен проект по окрупнени показатели.
2.2.Актуализация и оптимизация на бюджета съобразно развитието на Инвестиционния проект.
Изработване на финансов план за изпълнение на Инвестиционния проект, съобразен с графика за изпълнение на строежа.

3. СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
3.1Изпълнители и подизпълнители
3.1.1.Подготовка на тържна документация за избор на изпълнители (строители).
3.1.2.Провеждане на тържна процедура (конкурс) за избор на изпълнители (строители).
3.1.3.Изработване на проект на договор за строителство.
3.1.4.Преговори за подписване на договори с изпълнители(строители).
3.2.Координация и контрол на всички участници в инвестиционния процес

3.2.1.Изработване на общ график за реализация на проекта.
3.2.2.Обвързване на договорно ниво на задълженията на участниците в инвестиционния процес с общия график.
3.2.3.Актуализация и оптимизация на общия график.
Седмични общи работни срещи с участниците в инвестиционния процес за актуализация и оптимизация на организацията по изпълнение на проекта.

3.3.Контрол на строителството (супервизия)
3.3.1.Осъществяване на непрекъснат инвеститорски контрол по време на строителството, постоянно присъствие на специалисти в архитектурно-строителната част на обекта, изпитвания и измервания от независими акредитирани лаборатории.
3.3.2.Контрол и приемане на работите, включително непрекъснат надзор по време на изпълнение на специфични работи (инсталации, инфраструктура и т.н.), в това число контрол в складовете и работилниците на подизпълнителите.
3.3.3.Контрол и приемане на материалите, включително контрол в складовете на доставчиците.
3.3.4.Съдействие при оформяне на документацията, съпътстваща строителството
3.3.5.Контрол по разплащанията с доставчици на СМР и услуги, както и подизпълнители.
3.3.6.Контрол по одобряване на строителството до издаване разрешение за ползване. При необходимост предприемане на навременни мерки за навременно получаване разрешение за ползване.
Нашата квалификация доказваме със сертификати (които може да намерите на сайта ни www.cci.bg)

За контакти с "CCI" LTD:

Мобилен: 0878840026
Мобилен: 0898978181

E-mail:
Уеб сайт: http://www.cci.bg


Обратно към профила на "CCI" LTD
Сподели:

Share to Facebook


E-mail | Уеб сайт: http://www.cci.bg

Още фирми от категория Консултанти


Реклама

КОТИРОВКИПАРТНЬОРИ


Социални мрежи: Facebook

Навигация в сайта: Каталог | Новини | Избрано от автора | Медия | Снимка на седмицата | Тема на седмицата | Проекти | Малки обяви

STROEJI.BG: Условия за ползване | За реклама | Контакти

Copyright © 2011-2024 ЕВРОМАРК 2011. Всички права запазени.

Stroeji.bg on Facebook